Poortmomenten

Er is een tijd en een plaats voor alles. Er is ook een tijd om in het leven ruimte (tijd en plaats) uit te sparen zodat het meelopen in de waan van de dag kan stoppen. Zo kan men de focus bewaren op de eigen kern of thuiskomen in de ziel. Alleen is dat moeilijk, we doen dat dan ook samen. Elke maandag is zo'n poortkans om de verbinding met de Werkelijkheid onder en in en achter alle dingen te voelen. We laten ons op die dag leiden door de psalmen. Psalmen zijn biddende poëzie met uitgelezen poortkansen. Ze vormen het centrale gebeuren van elke poortmaandag.

 

 

De Oude poort

 

De Poortmoment wil geen activiteit zijn van een elitair groepje insiders.
Iedere belangstellende is steeds van harte welkom.

Elke maandag komt onze/jouw gemeenschap bijeen, een dag van bezinnen, gebed, spreken.
Kortom een dag van gemeenschap zijn.

 

Hoe verloopt de dag?

9.30u -10.00u: Gezamenlijk gebed

10.00u:  Bijpraten bij de koffie
Duiding van de dagpsalm (1)
Uitspreken van verwachtingen naar elkaar toe (2)
Daarna "onthaast" ieder zich op zijn/haar manier. Meestal wordt de tijd doorgebracht om zich in de Psalm van de dag in te leven (1)

12.00u - 12.30u: Gezamenlijk gebed

12.30u - 13.00u: Lunch

13.00u: Koffie
Zie (2)

15.30u - 16.30u: Psalmbespreking

16.30u - 17.00u: Gezamenlijk gebed

(1) De Psalmenreeks wordt systematisch afgewerkt. In de zondag- mail wordt de betreffende Psalm voorgesteld en geduid.
Je hoeft niet op maandag aanwezig te zijn om deze mail toegestuurd te krijgen. Je kunt volledig vrijblijvend op de mailinglijst geplaatst worden op simpele aanvraag.

(2) Heb je behoefte aan een "babbeltje" met iemand dan is dat altijd mogelijk. Er zijn steeds gespreksruimten beschikbaar.

 

Je krijg een kamer aangeboden waarop je je kunt terugtrekken.

 

Data

Elke maandag .telkens van 9.30u tot 17u

Geen voorinschrijving nodig

Begeleiding: Dirk Snackaert

Deelname in de kosten :

€ 12 (koffie, broodmaaltijd, verblijf) : te betalen de dag zelf

 

Schoorvoetend
of met grote kleine stappen
schroomvol en liefst broos
zijn we op weg naar Jou.
Met onze ziel in onze handen
ons hart in ons hoofd
onze adem in de buik.

Op weg naar de zuster in ons
de broeder met ons.
Met onze handen in elkaar
onze benen op de grond
onze oren balkgezuiverd

Op weg naar onszelf
handen op andere schouders
ogen in andere ogen
monden op andere harten.
Zo zijn we weg van Jou.

(Poortgebed)