OAK-lezingen

 

Tales

 

 

Roger Burggraeve, Katrien Cornette en Herman De Dijn

Driemaal de pols voelen van wat er dieper in onze cultuur aan de gang is. En horen wat er werkelijk reilt en zeilt achter de oppervlakte van veel gebulder, getier, gejoel van vandaag.

 

Hoog tijd voor een andere God. Bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn. (door Roger Burggraeve)

Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur.
Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven; hij is niet verzoenbaar met de voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuur-historische context waarin we leven. De meesten laten het daar dan ook bij. Zo wordt religie maatschappelijk irrelevant.
 Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en ... een andere mens.

Roger Burggraeve is moraaltheoloog, bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker. Hij is een internationaal gerenommeerd onderzoeker van het ethisch en metafysisch denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Geïnspireerd door Levinas’ Talmoedisch denken ontwikkelde hij een filosofische benadering van de Bijbel. Hij is actief lid van de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond, en van enkele lokale ethische commissies in de RVT-sector. Hij is ook medestichter en ere-voorzitter van het  Centrum voor Vredesethiek  aan de KU Leuven. Hij is ook geestelijk directeur van het Heilig Geestcollege te Leuven, waar 50 à 60 buitenlandse priesters (vooral uit Azië en Afrika) voor hun studies in theologie, filosofie of kerkelijk recht verblijven.

 

In balans. Een reflectie over geluk in de dagelijkse werkelijkheid (door Katrien Cornette)

“We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan…”, zo bezingt Herman Van Veen het moderne gevoel. Welke grondhoudingen kunnen helpen om tegen deze ratrace en het eeuwig gevoel van tekortschieten in te gaan? Wat is nodig om in het dagelijks leven niet alleen het hoofd boven water te houden, maar ook om gelukkig te zijn? Wat is geluk au fond? En waar kan een mens deze grondhoudingen vandaag nog inoefenen? We brengen een kwetsbaar verhaal, doorspekt met getuigenissen en beelden uit het leven van een moeder, een pastor en een pelgrim. We maken ook telkens de koppeling naar eeuwenoude wijsheid van kerkvaders en woestijnmoeders die ons aanvoelen in een breder perspectief plaatsen. Hierdoor wordt ons verhaal van zoeken ook een verhaal van vinden… soms even.

Katrien Cornette is dr. in de Praktische Theologie en moeder van 2 pubers. Momenteel is zij werkzaam als pastor bij psychiatrische patiënten en geïnterneerden in U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek en als free-lance vormingswerker inzake spiritualiteit en goede (zelf)zorg

 

Loopt ethiek voortdurend achter op nieuwe ontwikkelingen? (door H. De Dijn)

Ethiek hoort thuis in de wereld van de persoonlijke zowel als de gemeenschappelijke waarden en zingeving. Zij is geen specialistische discipline of praktijk; ze is een onderdeel van het leven, nauw verbonden met typisch menselijke relaties en betekenissen. Te samen met de wetenschappelijk-technologische vooruitgang  ontstond echter de moderne tendens om de ethiek te rationaliseren of zelfs ondergeschikt te maken aan de wetenschap. Dat is precies wat men probeert te doen in nieuwe vormen van ethiek zoals bio-ethiek of dierenethiek (die vroeger niet eens bestonden). Die ‘revisionistische’ tendensen in de ethiek hangen samen met de gedachte dat ethiek voortdurend achter loopt op nieuwe technisch-wetenschappelijke inzichten en ontdekkingen. Wie begrijpt wat ethiek eigenlijk betekent, kan daarmee niet akkoord gaan. Er is dus een rehabilitatie nodig van het gewone ethische bewustzijn van de mensen en een kritiek op de revisionistische ethiek.

Herman De Dijn is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde internationaal vooral over Spinoza en Hume, maar is ook de auteur van talrijke kritische cultuurfilosofische essays over de post- en laatmoderne maatschappij, zoals Vloeibare waarden (2015) en Drie vormen van weten (2017). Hij is speciaal geïnteresseerd in de transformaties op ethisch en religieus gebied. Hij is een eigenzinnige, dissidente stem in het publieke debat.

 

Data :

Roger Burggraeve: 23 November 2017
Katrien Cornette: 22 Februari 2018
Herman De Dijn: 19 April 2018


Telkens van 19.30u tot 22u

Begeleiding:

Dirk Snackaert

Inschrijven:

Ten laatste 2 weken op voorhand

Deelname in de kosten:

15 €