Leesgroep: "Het evangelie van Thomas. Het weten van een ongelovige"

 

Beeld van het evangelie van Thomas

 

 

Dat is de titel van het boek dat we gaan lezen.   De auteur, Bram Moerland geeft de tekst van het evangelie en geeft daarnaast ook zijn commentaar. Het boek is een poging om traditie en cultuur van vandaag te verbinden zodat beiden nieuw worden.

“zodat de godsvonk in ons ons de kracht geeft om de afspraken van de wereld los te laten, de kudde te verlaten en het eigen hart te laten spreken.”

 

Data :

Elke tweede maandag: 9 oktober, 13 november, 11 december 2017; 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei en 11 juni 2018
Telkens van 19.30u tot 21.30u

Begeleiding:

Dirk Snackaert en Rik Beckers

Inschrijven:

Max.: 15 deelnemers

  • via mail op inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be

  • telefonisch : 02/757.20.22.

  • fax: 02/757.60.29
    Inschrijving per dag is definitief na betaling van de deelnameprijs met vermelding: ‘Thomas Evangelie, Leesgroep + datum’ (rek.nr : BE05 0015 2692 3375 – Oude Abdij Kortenberg)

Deelname in de kosten:

70 € voor de reeks; 20 € voor het boek; volledige reeks : 90€