De ora et labora week

 

 

Een week vertoeven in een heilzame wisselwerking van bidden en werken. En dit voldoende lang om het helende, onthaastende van de afgemeten en afwisselende momenten, te laten inwerken. Per dag zijn er drie gebedsmomenten en twee werktijden. De avond is vrij. Het is de bedoeling dat beide facetten (werken en bidden) evenwichtig uitgebouwd zijn en dat men daaraan deelneemt. Het is niet de bedoeling dat men alleen zou werken of alleen zou bidden. Deelnemen kan na een intakegesprek. Het is ook het best dat men heel de week meedoet of toch minstens drie aaneensluitende dagen .

 

Data :

Van 10 tot 14 juli 2017
Uur: van maandag 9.30u tot vrijdag 16u

Begeleiding:

Dirk Snackaert

Deelname in de kosten :

50€ voor de week, 10€ voor een dag (deelname in onkosten voor verblijf en volpension)

Inschrijven:

Ten laatste twee weken op voorhand